KURSY PRZEWODNICKIE PO KRAKOWIE

Stare miasto 2

Termin kursu: 14.11.2020

Bliższe informacje na temat kursu mogą Państwo uzyskać w biurze Stowarzyszenia Oświatowego „Zamek Królewski w Krakowie” Wawel-Baszta Panieńska, 31-001 Kraków

W godzinach od 9.00 – 15.00

tel. (+48 12) 4293336, 4220904