Kursy

 • KURS PRZEWODNIKÓW PO KATEDRZE KRÓLEWSKIEJ NA WAWELU

Katedra Królewska na Wawelu oraz Stowarzyszenie Oświatowe „Zamek Królewski w Krakowie”

organizują  KURS PRZEWODNIKÓW PO KATEDRZE WAWELSKIEJ

Rozpoczęcie: 04.03.2023

Terminy zajęć: zajęcia odbywają się w soboty w godzinach 9:00 – 15:00 ( 04.03, 11.03, 18.03, 25.03, 01.04)

Miejsce zajęć:

wykłady: Wyższe Seminarium Duchowne ul. Podzamcze 8

szkolenia praktyczne: Katedra, Muzeum Katedralne, Muzeum Archidiecezjalne

Program: program obejmuje 31 godzin lekcyjnych

Tematy:

 • Historia Katedry na tle historii Krakowa i Polski,
 • Historia sztuki, liturgii i obyczaju w kościele katolickim,
 • Katedra jako miejsce świętych,
 • Katedra biskupów,
 • Metodyka oprowadzania,
 • Muzeum Katedralne,
 • Muzeum Archidiecezjalne

Uzyskane uprawnienia: certyfikat uprawniający do oprowadzania po Katedrze Królewskiej na Wawelu, Muzeum Katedralnym oraz Muzeum Archidiecezjalnym

Cena: 700 zł (cena kursu zawiera bilety wstępów i opłatę za egzamin)

**************************************************************************

 • KURS PRZEWODNIKÓW PO KRAKOWIE

Rozpoczęcie: 12.11.2022

Zakończenie: kwiecień/maj 2023 

Terminy zajęć: zajęcia odbywają się we wszystkie soboty (zajęcia praktyczne) i w niedziele (wykłady) z wyłączeniem dni świątecznych, w godzinach 9:00 – 14:00

Miejsce zajęć: wykłady stacjonarne oraz zajęcia w muzeach, kościołach i na ulicach Krakowa

Tematy:

 • Historia Krakowa
 • Historia sztuki
 • Stare Miasto
 • Wawel
 • Kazimierz żydowski i chrześcijański
 • Podgórze
 • Nowa Huta
 • wybrane muzea i kościoły
 • metodyka oprowadzania

Uzyskane uprawnienia: certyfikat ukończenia kursu przewodników po Krakowie (upoważnia do przystępowania do egzaminu w Federacji Stowarzyszeń Przewodnickich w Krakowie)

Cena: 2500 zł (cena kursu zawiera bilety wstępów i opłaty za egzamin wewnętrzny)

**************************************************************************

Bliższe informacje na temat kursów mogą Państwo uzyskać w biurze
Stowarzyszenia Oświatowego „Zamek Królewski w Krakowie”
Wawel-Baszta Panieńska, 31-001 Kraków

W godzinach od 10.00 – 15.00

 

tel. (+48 12)  4220904,  531 733 531

emailbiuro@przewodnicy.krakow.pl