Kursy

  • KURS PRZEWODNIKÓW PO KATEDRZE KRÓLEWSKIEJ NA WAWELU

Katedra Królewska na Wawelu oraz Stowarzyszenie Oświatowe „Zamek Królewski w Krakowie”

organizują  KURS PRZEWODNIKÓW PO KATEDRZE WAWELSKIEJ.

Program obejmuje 28 godzin i zawiera tematy z historii Katedry na tle historii Krakowa i Polski, historii sztuki, liturgii i obyczaju w kościele katolickim, Muzeum Katedralne.
Po ukończeniu kursu i zdaniu egzaminu uczestnik otrzymuje certyfikat do oprowadzania po Katedrze i Muzeum Katedralnym. Wykłady i zajęcia praktyczne prowadzą m.in.  : ks. proboszcz Katedry Wawelskiej Zdzisław Sochacki,  z historii Polski i Krakowa mgr Jolanta Pustuła-Szeląg, z historii sztuki  mgr Sylwia Jeruzal, Muzeum Katedralne – mgr Lucyna Szafraniec.

Cena kursu: 600 zł/osoba
Rozpoczęcie kursu  : 09.10.2021

 

  • KURS PRZEWODNIKÓW PO KRAKOWIE

W programie kursu są wykłady  z historii Krakowa, historii sztuki oraz zajęcia w  wybranych muzeach i kościołach. Szkolenia są również prowadzone na Kazimierzu żydowskim i chrześcijańskim oraz w Podgórzu i Nowej Hucie.  Po ukończeniu kursu i zdaniu egzaminów uczestnik otrzymuje zaświadczenie ukończenia kursu i ma możliwość zdawania egzaminu organizowanego przez Federację Stowarzyszeń Przewodnickich w Krakowie.

Cena kursu : 2200 zł/osoba
Rozpoczęcie kursu   06.11.2021

Zajęcia będą odbywały się w sali wykładowej przy ul. Garbarskiej w bursie UJ „Pigoniówka” , w muzeach, kościołach i na ulicach miasta w soboty i niedziele w godz. 9.00 – 14.00

Bliższe informacje na temat kursów mogą Państwo uzyskać w biurze
Stowarzyszenia Oświatowego „Zamek Królewski w Krakowie”
Wawel-Baszta Panieńska, 31-001 Kraków

W godzinach od 10.00 – 15.00

tel. (+48 12)  4220904,  531 733 531

emailbiuro@przewodnicy.krakow.pl