Kursy

  • KURS PRZEWODNIKÓW PO KATEDRZE KRÓLEWSKIEJ NA WAWELU

Katedra Królewska na Wawelu oraz Stowarzyszenie Oświatowe „Zamek Królewski w Krakowie”

organizują  KURS PRZEWODNIKÓW PO KATEDRZE WAWELSKIEJ.

Program obejmuje 28 godzin i zawiera tematy z historii Katedry na tle historii Krakowa i Polski, historii sztuki, liturgii i obyczaju w kościele katolickim, Muzeum Katedralne.
Po ukończeniu kursu i zdaniu egzaminu uczestnik otrzymuje certyfikat do oprowadzania po Katedrze i Muzeum Katedralnym. Wykłady i zajęcia praktyczne prowadzą : ks. Seweryn Puchała, ks. proboszcz Katedry Wawelskiej Zdzisław Sochacki,  z historii Polski i Krakowa mgr Jolanta Pustuła-Szeląg, z historii sztuki dr Magdalena Łanuszka, Muzeum Katedralne – mgr Lucyna Szafraniec.

Cena kursu: 500 zł/osoba
Rozpoczęcie kursu  : 03.10.2020

Zajęcia będą się odbywały w soboty  w godz. 9.00 – 14.30 w Sali Seminarium Duchownego, przy ul. Podzamcze, w Katedrze i w Muzeum Katedralnym.

 

  • KURS PRZEWODNIKÓW PO KRAKOWIE

W programie kursu są wykłady  z historii Krakowa, historii sztuki oraz zajęcia w  wybranych muzeach i kościołach. Szkolenia są również prowadzone na Kazimierzu żydowskim i chrześcijańskim oraz w Podgórzu i Nowej Hucie.  Po ukończeniu kursu i zdaniu egzaminów uczestnik otrzymuje zaświadczenie ukończenia kursu i ma możliwość zdawania egzaminu organizowanego przez Federację Stowarzyszeń Przewodnickich w Krakowie.

Cena kursu : 2200 zł/osoba
Rozpoczęcie kursu   14.11.2020

Zajęcia będą odbywały się w sali wykładowej przy ul. Garbarskiej w bursie UJ „Pigoniówka” , w muzeach, kościołach i na ulicach miasta w soboty i niedziele w godz. 9.00 – 14.00

Bliższe informacje na temat kursów mogą Państwo uzyskać w biurze
Stowarzyszenia Oświatowego „Zamek Królewski w Krakowie”
Wawel-Baszta Panieńska, 31-001 Kraków

W godzinach od 9.00 – 15.00

tel. (+48 12) 4293336, 4220904
fax (+48 12) 4293336
emailbiuro@przewodnicy.krakow.pl