Oferta dla szkół

Zamek i katedra
ZAMEK I KATEDRA KRÓLEWSKA NA WAWELU

Urządzenie wnętrz wawelskich nawiązuje do ich wyglądu w XVI w. – okresie  świetności renesansowego zamku  polskich władców z dynastii Jagiellonów. Trasa prowadzi przez komnaty parteru przeznaczone w opisywanej epoce do pracy urzędu wielkorządcy krakowskiego, skarbnika...

Kanonicza
KATEDRA KRÓLEWSKA I DZIEDZINIEC ZAMKOWY NA WAWELU, DROGA KRÓLEWSKA

Kościół Katedralny na Wawelu pełnił od wieków obok funkcji sakralnych, także rolę reprezentacyjną  i trofealną, jako miejsce uroczystych koronacji i pochówków. Wśród elementów o szczególnym znaczeniu historyczno-artystycznym  należy wskazać (w kolejności ich zwiedzani...

images
KATEDRA KRÓLEWSKA NA WAWELU, STARE MIASTO I KAZIEMIERZ ŻYDOWSKI

Kościół Katedralny na Wawelu pełnił od wieków obok funkcji sakralnych, także rolę reprezentacyjną  i trofealną, jako miejsce uroczystych koronacji i pochówków. Wśród elementów o szczególnym znaczeniu historyczno-artystycznym  należy wskazać (w kolejności ich zwiedzani...

dreamstime_m_31833700
STARE MIASTO, DROGA KRÓLEWSKA, DZIELNICA UNIWERSYTECKA

Trasa prowadzi od Wzgórza Wawelskiego malowniczą ulicą  Kanoniczą, zwaną „ulicą zamkową”, której  większość domów  należała do Kapituły Krakowskiej. Następnie na skrzyżowaniu ulicy z placem im. św. Marii Magdaleny podziwiamy 2 kościoły: romański XI w. kościół św. Andr...

schindler-e
KAZIMIERZ ŻYDOWSKI, FABRYKA SCHINDLERA I GETTO

Zwiedzanie rozpoczynamy od ulicy Józefa, która była kiedyś głównym traktem łączącym Kazimierz chrześcijański z żydowskim. W narożniku ulicy Józefa i ulicy Estery mijamy z lewej strony potężną bryłę Synagogi Wysokiej, usytuowanej w pobliżu dawnej bramy wejściowej do mi...

wyspiański
SZLAKIEM MŁODEJ POLSKI

Trasa obejmuje krotką prezentacje najciekawszych fragmentów sztuki Krakowa, inspirowanej prądami i przemianami w sztuce europejskiej przełomu XIX i XX w.

Pałac Biskupi 2
ŚLADAMI JANA PAWŁA II

Zwiedzanie miejsc związanych z pobytem i posługą Jana Pawła II w Krakowie narzuca konieczność ograniczeń  czasowych (do 2 godzin), a to z kolei sugeruje wybór  określonych elementów trasy. Rozpoczynamy od krótkiej wizyty w królewskiej Katedrze na Wawelu, gdzie w romań...

Havana, cuba - tourist
NOWA HUTA

Na spacer po Nowej Hucie wyruszamy z Placu Centralnego im. Ronalda Reagana, którego okolice stanowią znakomity przykład polskiej architektury ostatnich 50 lat (od elementów renesansu po modernizm, a także fragmenty klasycyzmu). Stąd wchodzimy w Aleje Róż – słynny dept...