PODZIEMIA RYNKU GŁÓWNEGO „ŚLADEM EUROPEJSKIEJ TOŻSAMOŚCI KRAKOWA”

Sukiennice1

   

   Wystawa w podziemiach Rynku Głównego nawiązuje chronologicznie  do początków krakowskiego ośrodka miejskiego, ilustrując jego rozwój i przemiany od XIII do XIX wieku. Prezentacja obejmuje zarówno autentyczne znaleziska archeologiczne (ciągi komunikacyjne, cmentarzysko), jak i rekonstrukcje niektórych elementów historycznych (chaty rzemieślników).

 Przemierzając trasę turystyczną według zaprojektowanych stref tematycznych, widz ma okazje uczestniczenia w życiu miasta średniowiecznego i zaznajomienia się z podstawowymi funkcjami Rynku Głównego, jako centrum handlu, administracji, sądownictwa, rzemiosła i innych.

   W następnym odcinku trasy turystycznej przedstawiono teren zachowanego cmentarzyska z XI wieku, co przybliża widzowi temat obyczajowości związanej z wierzeniami i rytuałem średniowiecznych pochówków zmarłych.

  Ostatni odcinek trasy przebiega wzdłuż XIV-wiecznych kramów handlowych (Kramy Bogate), gdzie przy pomocy środków multimedialnych zrekonstruowano warsztaty rzemieślnicze istniejące w mieście średniowiecznym.

 

Zwiedzanie z przewodnikiem:

Rezerwacje telefoniczne: 12 422 09 04
Rezerwacje onlinewypełnij formularz